Privacy statement

Vuur en vleugel  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.vuurenvleugel.nl , petra@vuurenvleugel.nl
Petra van Berkum , Edelsteenlaan 49E 9743KL Groningen +31651702567

Persoonsgegevens die wij verwerken en doelen hiervoor:
Vuur en Vleugel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten en de website.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en waarvoor.

Doel 1: Het afhandelen van uw betaling mocht u gebruik maken van mijn coaching-diensten,  of om in contact te komen: u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren of materiaal te kunnen leveren.
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Doel 2: Analyseren van gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod
van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. De website van Vuur en Vleugel verzamelt
via automatisch online systeem:
– IP-adres
– Locatiegegevens (niet adres, maar bijvoorbeeld provincie)
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij wel/niet verwerken:

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
petra@vuurenvleugel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Vuur en Vleugel maakt niet gebruik van geautomatiseerde verwerkingen & besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Als ZZP-er ben ik (Petra) uitsluitend zelf
diegene die hier mee om gaat en beslissingen over maak. Als het over coaching gaat zal ik altijd de coachee vragen om toestemming. Wat betreft het coachen gebruik ik de ethische code van de NOBCO

Delen van persoonsgegevens met derden
Vuur en Vleugel verstrekt persoonlijke gegevens zoals aangegeven voor doel 1 niet aan derden, tenzij dit door
u zelf gevraagd is of alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor doel 2 wordt gebruik gemaakt van Google Analytics en WordPress om websitegebruik te optimaliseren.

Bewaartermijn
Vuur en Vleugel bewaart uw geleverde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende persoonsgegevens:

Doel 1 (Naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer):
7 jaar, vanwege fiscale wetgeving

Doel 2 (IP-adres, locatie, gegevens activiteiten website, browser- en apparaattype):
25 maanden, dit wordt gedaan via Google Analytics

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Vuur en Vleugel gebruikt alleen technische en functionele cookies. Analytische cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak (het laden van afbeeldingen bijv.). Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vuur en Vleugel en heeft u het recht
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar petra@vuurenvleugel.nl, dit zal vervolgens handmatig gebeuren.
Mocht er reden zijn waarbij twijfel is dat u echt diegene bent die hier een verzoek tot doet, kan
gevraagd worden naar identificatie. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw
verzoek.
Vuur en Vleugel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vuur en Vleugel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op via petra@vuurenvleugel.nl.